Distribution Worldwide

Bīru uriko no on'nanoko uriko Bīru urite bīru-ya bīru hanbai

 • Amerika to onajiyōni, Nihon wa yakyū o aishiteimasu. Yakyū o hatsumei shita kuni yori mo sukoshi takai kamo shiremasen.
 • Gēmu wa onajiyōni purei sa remasuga, bīru taru disupensābakkupakku Nihon no yakyū ni tsuite no ta no ōku wa hijō ni kotonatte imasu.
 • Hitotsu ni wa, hōmuchīmu to hōmon-sha no ryōhō ni taisuru uta to chantsu de, hobo subete no jikan ni soshiki-tekina ōen ga arimasu. Betsu no baai, yakyū-ba de dasa reru tabemono wa dore mo, dentō-tekina hottodoggu ya kurakkājakku no tame ni unagi, ika, sushi ga hisomu Amerika no fan ni wa amari najimi ga arimasen.
 • Ā, soshite nanrakano riyū de takusan no bantingu ga arimasu. Shikashi, Nihon to Amerika no yakyū de ruiji shite iru koto no 1tsu wa, fan no bīru e no aijōdesu. Shikashi, Nihon de no chigai wa, sono teikyō hōhōdesu.
 • Bīru no uri-ko matawa bīru no on'nanoko o nyūryoku shimasu. Amerika no sutajiamude wa, arayuru shurui no raifusutairusuringubīru kara hotondo dare demo mitsukeru koto ga dekimasuga, Nihonde wa, kono yakuwari wa wakai josei dake de mitasa rete imasu Bīru urite bīru-ya bīru hanbai.
 • Dare no bīru ga jissai ni `kurō shita' ka nimotozuite, bīru tantōsha no ma de tatakai ga hajimaru no o kantan ni sōzō dekimasu. Shikashi, watashitachiha sono yakuwari ga kanari otonashī yō ni mieru koto o mitomenakereba narimasen. Shigoto no tame ni yatowa reta josei wa bi no kijun o junshu shinakereba narazu, 25-sai o koete hataraku koto wa dekinai to uwasa sa rete imasu.
 • Korera no uriko wa, ponī taru o se ​​-chū ni shibaritsukete sutajiamu no tsūro o jōge ni hashirimawatte, yōkyū ni ōjite nama bīru o kappu ni sosogi, koshi ni makitsuketa yūtiritiberuto kara hikidashimasu.
 • Kore wa, bīru o uru sutajiamu o ōdan suru sai ni, uriko ga hobo 30-pondo no jūryō o hakobu koto o yōkyū suru bīru taru disupensābakkupakku torikumideari, Amerika de bīru o uru hitobito ga muchi no yō ni miemasu.
 • Uriko ga kite iru yunifōmu nimotozuite, konomi no bīru o tokutei shimasu. Korera no yunifōmu wa tsūjō, shinji rarenai hodo azayakana iro de, kanōnakagiri mijikai shōtopantsu to bīru no ōkina rogo ga tokuchō no jāji ga hanbai sa rete imasu.
 • Soshite, uriko wa, karera ga hataraite iru sutajiamu no hōmuchīmu o sapōto suru yunifōmu no kawari ni, karera ga sābisu shite iru bīru ni motodzuita yunifōmu o kiru no wa, karera ga sutajiamu no tame ni hataraite inaikaradesu.
 • Kawari ni, karera wa jissai no bīru kaisha no tame ni chokusetsu hatarakimasu. Gēmu de badowaizā ya  bīru taru disupensābakkupakku kara bīru o chokusetsu kattara dō naru ka sōzō dekimasu ka?

  bia shorudaa

 1. Korera no mondai nimokakawarazu, Nihon no fan wa, dansei to josei no ryōhō ga, jissai no pureiyā to onajiyōni gēmu no ichibu to shite,-bi no uri ko o kangaete iru yōdesu.
 2. enkei-tekina shiaide wa, korera no josei ni bīru o chūmon suru dakedenaku, karera to issho ni shashinwotoru fan mo imasu.
 3. Soshite, bīru wa bin kara sosoga reru node wa naku, taru kara detekuru oishī aji ga shimasu. Kore wa Nihon no yakyū no 1tsu no sokumendeari, Beikoku ni yunyū suru hitsuyō ga arimasu.
 4. Tabun, osharena bīru no on'nanoko ga inai nodesu. Kekkyoku, kono kuni ni wa sudeni Bīru taru disupensābakkupakku fūtāzu ga arimasu.

beer keg dispenser backpack bia shorudaa