samazamana shurui no inryō-yō no bakku pakku o nomu shashin
 • Jōhō ni tsuite wa, renrakusen sekushon ni akusesu shite kudasai! Kōhī, kōcha, jūsu, ekitai sūpu, mizu, gyūnyū, chokorēto, kōrawain, shanpan nado no atatakai nomimono to tsumetai nomimono.
 • Dorinku botoru to kan no bakku pakku wa, hyōjun no kan to botoru-yō ni tokubetsu ni sekkei sa rete imasu.
イベントにはウォーターバックパックのドリンクサービスをご利用いただけます。 コンサート、スポーツ イベント、街のフェスティバルなど、どんなイベントであっても、ゲストに軽食をお届けし、誰も取り残されないように努めます。

暑い中街頭で水の寄付と商品のチラシ配布

イベントにはウォーターバックパックのドリンクサービスをご利用いただけます。 コンサート、スポーツ イベント、街のフェスティバルなど、どんなイベントであっても、ゲストに軽食をお届けし、誰も取り残されないように努めます。

バックパックから日焼け止めローションを寄付し、商品のチラシを配布します

クイックバックパックディスプレイ変更

クイックバックパックディスプレイ変更

Atatakai nomimono to tsumetai nomimono no bakku pakku inryō

bakku pakku inryō mobairu shisutemu shashin
 • Hotto dorinku to kōrudodorinku-yō no mobairudorinkubakkupakku wa, dorinku no mobairu hanbai no supesharisutodesu.
 •  Kare wa, supōtsuibento, puromōshon'operēshon, matawa bunka-tekina ibento no saichū ni, gunshū o aruki, bakku pakku ni nomimono o iremasu.
jidō hanbaiki no bakku pakku furuidesu inryō bakkupakkubendā
 1. Kōhī, kōcha, jūsu, ekitai sūpu, mizu, gyūnyū, chokorēto, kōrawain, shanpan nado no atatakai nomimono to tsumetai nomimono.
 2. Dorinku botoru to kan no bakku pakku wa, hyōjun no kan to botoru-yō ni tokubetsu ni sekkei sa rete imasu.
 3. Dan'netsu sa reta konpātomento o reizō kan matawa botoru de mitasu to, hanbai no junbi ga totonoimasu.

ビールの売り子 : ロケットパックでドイツ製

 • Dan'netsu sa reta konpātomento ni reizō kan matawa botoru o jūten suru  to, hanbai no junbi ga totonoimasu Bīru  taru disupensābakkupakku .  
 •  Inryō bakku pakku o shiyō suru to, bīru, wain, sofutodorinku,  jūsu, mizu, kōhī, guryūwain, hijō ni atsui matawa tsumetai nomimono o  nisankatanso no umu ni kakawarazu kankyaku ni chokusetsu teikyō dekimasu.
 •  Orijinaru no haifu shisutemu to dokuji no komyunikēshontsūru.  
 •  Inryō hanbai no zōka.  
 •  Hoka no hanbai-ten no konzatsu o kanwa suru ippan-muke sābisu.  
 • Burando ga okyakusama ni eizoku-tekina inshō o nokosu yō ni shimasu.